Framgångsrik undervisning i fritidshem

900 kr2150 kr

Framgångsrik undervisning i fritidshem är en heldagskonferens för personal i fritidshem, rektorer och huvudmän. Dagen har ett tydligt fokus på hur planering, medvetet genomförande och utvärdering kan bidra till ökad kvalitet och måluppfyllelse i fritidshem. Här möts forskning och praktiknära exempel som tillsammans ger en bild av hur undervisningen i fritidshem kan bli både effektiv och framgångsrik.

Boka minst 5 platser så bjuder vi rektorn! Ta kontakt för att ta del av erbjudandet!

Konferensen kan ses på plats i följande städer, eller digitalt.

Jönköping 20 maj: Lokal meddelas senare

Digitalt 20 maj

Stockholm 7 juni: Lokal meddelas senare


Dagens upplägg

08.30-09.00 registrering 

09.00-10.00  Elevers delaktighet som resurs i fritidshemmets planeringsarbete 

Helene Elvstrand biträdande professor inriktning fritidshem vid Linköpings universitet lyfter i sin föreläsning fram begreppet delaktighet och vad det kan betyda i fritidshemmet. Exempel ges kring möjligheter och hinder i arbetet med delaktighet och vad reellt inflytande kan vara mer än att ge förslag på aktiviteter och göra val. I föreläsningen lyfts också fram elevers perspektiv på delaktighet och vad de ser som betydelsefullt i sin vardag

10.00-10:45 kaffe och mingel 

10:45 -12.00 Grej of the day – Microplanering I fritidshem

”Grej of the Day-ett mikrokoncept med makroeffekter”

Föreläsaren, författaren och fd läraren Micke Hermansson berättar om hur ett koncept byggt på mikrolektioner totalt fick honom att ändra synsättet i sin undervisning. Idag används GOTD i klassrum, förskolor och fritidshem världen över.
I denna föreläsning så ger Micke grunderna och redskapen för alla som vill börja ”greja” – kanske redan i morgon?!

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Planera, genomföra och analysera fritidsverksamhet.

I denna föreläsning beskriver Hadar Nordin på ett praktiknära sätt hur planering, genomförandet och utvärdering kan genomföras i fritidshem. Med konkreta verksamhetsexempel från sin egen praktik visar Nordin på hur enkelt och effektivt det kan vara med ett medvetet och systematiskt arbetssätt.

13.50-15.00 – Värdegrund, normkritik och självinsikt för ökad måluppfyllelse!

Hur påverkar formella läroplaner och värdegrunden pedagogens handlingsfält? Vilka ramar och riktlinjer har vi för att kunna definiera och utveckla den pedagogiska verksamheten? Andréas Nyberg reflekterar kring den fritidspedagogika kärnan och hur alla som arbetar i fritidshem ,med hjälp av systematiskt reflektion av det egna förhållningssättet, kan bidra till en ökad måluppfyllelse för fritidshemmets verksamhet.

15.00-15.30 Em-fika

15.30-16:30 Barncentrerad utvärdering i fritidshem

Föreläsaren Karin Lager presenterar en modell för utvärdering i fritidshem som bygger på professionens egna tankar om vad och hur de utvärderar i fritidshem och hur de önskar utvärdera framöver. Modellen är använd i några fritidshem och resultat från det arbetet belyser även hur fritidshemmets utvärderingar kan bli till kunskap i rektors och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Föreläsningen innehåller också aktuell forskning om utvärdering i fritidshem och belyser normer kring utvädring samt vad som eventuellt inte blir utvärderat.

 

Clear selection
Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

Beskrivning

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika (Gäller ej digital konferens).

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

Ytterligare information

Välj

Jönköping 20/5, Stockholm 7/6, Digitalt 20/5