Sale! Förskolan – en skyddsfaktor! Umeå 4/11 och digitalt
Förskolan – en skyddsfaktor! Umeå 4/11 och digitalt
Boka tidigt-pris fram till 30/9! - endast 1795:-! (Ordinarie pris 2250:-)
Förskolan - en skyddsfaktor!, är en konferens som sätter förskolans viktiga roll i fokus.

Innehåll:

Barn som riskerar att fara illa - Anneli Nielsen Föreläsningen handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa och faktorer som är centrala för att förstå livssituationen för dessa barn. Under föreläsningen berörs till exempel områden som risk- och skyddsfaktorer som omger barnen samt symtom, strategier och signaler som vuxna i förskolan kan uppmärksamma hos barn som far illa. Föreläsningen berör också anmälningsplikten. Anneli Nielsen är verksam vid Umeå universitet. Hon arbetar som lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot specialpedagogik och undervisar på såväl förskollärarprogrammet som specialpedagogprogrammet. Vid samma lärosäte är hon också en engagerad forskare inom området barn som far illa. Anneli arbetade tidigare som specialpedagog och har erfarenhet av arbete på förskola, grundskola och inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Flickor med autism och adhd - Maria Bühler I föreläsningen kommer flickor med npf i förskolan beskrivas. Föreläsningen kommer ge verktyg för att upptäcka dessa flickor som ofta missas. Föreläsningen kommer också fokusera på vilket stöd dessa flickor behöver, och hur man kan arbeta för att få till ett bra samarbete med flickornas föräldrar. är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har jobbat i 20 år med barn och unga med npf. Maria driver en privat mottagning i Stockholm där hon tar emot familjer med npf. Maria har skrivit boken "Flickor med autism och adhd - en guidebok för föräldrar och professionella". Hon är medförfattare till boken "Lågaffektivt bemötande" och "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro". Särskilt begåvade barn i förskolan – att se, utmana och ge dem tillhörighet - Annelie Karlsson  I denna föreläsning tar Annelie upp:
  • Att identifiera barn med särskild begåvning i förskolan.
  • Twice exceptional, 2 e – när barn har både särskild begåvning och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Konkreta modeller för att arbeta med barn med särskild begåvning på förskolan.
  • Attityder och fördomar om särskild begåvning i ”lagom-Sverige”.
Särskilt begåvade barn finns i alla socioekonomiska områden och med alla olika modersmål. Att ha en hög begåvning ses ibland bara som en fördel. Men om dessa barn inte upptäcks och får en anpassad pedagogik riskerar de att hamna i utanförskap. Dialogiskt litteraturarbete - Anniqa Sandell Ring I denna här presentation ger Anniqa Sandell Ring exempel på hur dialogiskt litteraturarbete kan stödja förskolebarns andraspråksutveckling samt vad som kan vara särskilt utmanande att lära sig i svenska språket och hur pedagoger kan göra pedagogik av det. Anniqa beskriver i sin presentation en modell som hon benämner ”Att dela författarens språk”. Anniqa arbetar som utvecklingsledare på nationell nivå och i Södertälje kommun. Hon är författare till boken Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och undervisningsom publicerades i februari 2021. Boken innehåller teori och forskning och en mängd konkreta exempel som rör flerspråkiga barns socialisation och lärandevillkor. Barn på flykt - Erica Mattilla Föreläsningen handlar om att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra. Erica är utbildad psykolog och har arbetat med bedömning och behandling av barn som varit med om potentiellt traumatiserande händelser, och har stor erfarenhet av barn på flykt. Nu är Erica doktorand på Barnafrid och arbetar med studien Den långa resan. Erica tilldelades Stora Psykologpriset 2021 

 

1795 kr Välj alternativ
Sale! Motiverande lärarskap (Örnsköldsvik – Uppsala – Digitalt)
Motiverande lärarskap (Örnsköldsvik – Uppsala – Digitalt)
Boka tidigt-pris fram till 15/9! - endast 1795:-! (1595:- digitalt)
Maria Wiman är lärare i svenska och so på grundskolan. Hon är också krönikör i tidningen Läraren. 2019 fick Maria svenska Handelskammarens pris "Sveriges bästa lärare". Genom värdeskapande pedagogik kommer engagemanget, mediakunnigheten och det källkritiska förhållningssättet av bara farten! Här snackar vi elevdelaktighet på riktigt. Marias föreläsning blandar forskning med konkreta och hisnande undervisningsexempel samt visar på hur man med små hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet! Här får vi inte bara svar på frågan hur utan också för vem. I Marias klassrum är eleverna inte framtiden – de är nutiden. Patricia Diaz är doktorand på KTH inom lärarutbildning och digitalisering, språklärare, föreläsare och författare till tre böcker om hur digitala verktyg kan stötta lärande i en formativ och språkutvecklande undervisning. Mottog Guldäpplets jubileumsutmärkelse för spridning och inspiration kring undervisning och lärande med digitala verktyg 2021. Med utgångspunkt i skolans styrdokument och skolforskning om formativa strategier och språkutvecklande framgångsfaktorer ger Patricia i den här föreläsningen exempel på digitala verktyg som i kombination med ett genomtänkt upplägg kan bidra till ett mer aktivt deltagande i undervisningen - och därmed även stötta elevernas lärande. Joanna Lundin är leg.lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling. I dag är hon verksam som föreläsare och utbildare med särskilt fokus på tillgänglighet. Hon har skrivit två böcker, En skola som fungerar för alla och Ett lärande som fungerar för alla. Hur gör vi för att möta alla våra elevers olika behov? I dag pratar vi mycket om anpassningar i svensk skola, är det så att vi rent av pratar för mycket om anpassningar och för lite om hur vi kan utveckla vår undervisningspraktik? I Joanna Lundins föreläsning tar hon upp vad som kännetecknar god undervisning och hur man kan göra för att förfina och utveckla undervisningen. Ett förändringsarbete som görs tillsammans och som också kan leda till att vår arbetsbörda minskar. Mikael Hermansson är mannen bakom konceptet Grej of the Day. De senaste åren har han fokuserat på hur man egentligen ”når ut” och skrivit boken Presentationslyftet.
Micke Hermansson ger dig konkreta tips på hur du ska få elever och andra åhörare att både begripa vad du menar och vilja veta mer. Rätt presentationsteknik och retoriska färdigheter är vägen framåt. Föreläsningen fokuserar på några viktiga delar i en effektiv presentation: introt - storytelling-kroppsspråk- och hur du kan briljera med vassa powerpoint-slides.
1595 kr1795 kr Välj alternativ