Med anledning av Corona och rådande rekommendationer måste vi flytta våra konferenser. Ni som redan bokat plats flyttas automatiskt för garanterad plats. Skulle smittläget inte tillåta sammankomster i höst kommer konferensen att flyttas fram ytterligare. Håll er uppdaterade via hemsida och mail. 

Tack och ta hand om er!