Utbildning Norr är ett företag som vill erbjuda bra fortbildning till rimliga priser. Vi har också en målsättning om att mer fortbildning ska ske i norra Sverige.

Företaget drivs av Hadar Nordin, fritidspedagog och Maarit Nordin, förskollärare och specialpedagog.