Utbildning Norr erbjuder regelbundet kostnadsfria pedagogiska samtal mellan forskare och praktiker inom det fritids- och specialpedagogiska området. Samtalen sker live via Teams. Alla samtal spelas in och läggs ut på vår Facebook. Ibland har vi även gratis miniföreläsningar, även dessa kan återfinnas via vår Facebook. Nedan finns länkar till alla samtal/föreläsningar.

Pedagogiskt Samtal – Barns delaktighet (Helene Elvstrand, Gustav Sundh, Annelie Karlsson, Hadar Nordin)

Pedagogiskt Samtal – Fritidspedagogik (Karin Lager, Helene Elvstrand, Hadar Nordin, Farzin Panahi)

Pedagogiskt Samtal – Barnkultur och lek – (Eva Kane, Elza Dunkels, Gustav Sundh, Hadar Nordin)

Pedagogisk Samtal – Fritidshemmet – Fritidshemmet (Helene Elvstrand, Helena Ackesjö, Line Isaksson, Olof Jonsson)

Pedagogiskt Samtal – Kvalitet i fritidshem – (Karin Lager, Line Isaksson, Sofia Grimm, Hadar Nordin)

Pedagogiskt Samtal – Barn som utmanar – (Bo Hejlskov Elvén, Gustav Sundh, Annelie Karlsson, Hadar Nordin)