Arrangemang organiserade av Utbildningnorr

Konferens: Fritidspedagogik 2022 Göteborg 1:a september
Konferens: Fritidspedagogik 2022 Göteborg 1:a september
Fritidspedagogik 2022 är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza föreläser utifrån sin nya bok "Skärmstark - en handbok för vuxna om unga och skärmar" Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås. Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Mikael föreläser om barns nära relationer i fritidshem. Mikael utgår ifrån sin egen och andras forskning kring relationer, relationsskapande och kommunikation. Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han blivit en förebild för en hel yrkeskår. Annelie Karlsson är specialpedagog, författare, föreläsare och fd. rektor. Annelie är flitigt anlitad som föreläsare och har bland annat skrivit boken "Specialpedagogik i fritidshem". Annelie föreläser om lärmiljöns inverkan i pedagogiska verksamheter och hur vi på fritids kan anpassa vår verksamhet för att inkludera alla elever. Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken "Fritidspedagogik - ett komplement eller fundament!?" som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om samverkan mellan skola och fritidshem.   I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare.
2195 kr Lägg i varukorg
Konferens: Fritidspedagogik 2022 Karlstad 3:e mars
Konferens: Fritidspedagogik 2022 Karlstad 3:e mars
Fritidspedagogik 2022 är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza föreläser utifrån sin nya bok "Skärmstark - en handbok för vuxna om unga och skärmar" Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag. Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås. Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Mikael föreläser om barns nära relationer i fritidshem. Mikael utgår ifrån sin egen och andras forskning kring relationer, relationsskapande och kommunikation. Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han blivit en förebild för en hel yrkeskår. Annelie Karlsson är specialpedagog, författare, föreläsare och fd. rektor. Annelie är flitigt anlitad som föreläsare och har bland annat skrivit boken "Specialpedagogik i fritidshem". Annelie föreläser om lärmiljöns inverkan i pedagogiska verksamheter och hur vi på fritids kan anpassa vår verksamhet för att inkludera alla elever. Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken "Fritidspedagogik - ett komplement eller fundament!?" som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om samverkan mellan skola och fritidshem.   I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare.
2195 kr Lägg i varukorg
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022
08.30-10.00 Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi och har jobbat i många år med utredningar av barn och unga och har även en samtalsmottagning i Stockholm där hon tar emot familjer och unga vuxna för stöd utifrån kunskap om npf. Maria är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, och har som ensam författare skrivit boken Flickor med autism och adhd. Hon brinner för att fler barn och unga ska få rätt hjälp och stöd tidigt i livet så att de slipper utveckla psykisk ohälsa och sviktande självkänsla. Maria kommer prata om hur vi kan upptäcka flickorna med npf, vad dessa flickor behöver och hur man kan vara ett stöd för föräldrar till dessa flickor.  10.00-10.30 - Fika 10.30-12.00 Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik som hon också skrivit böckker om.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ni kommer få exempel på hur tydliggörande pedagogik kan fungera för alla och vara ett särskilt bra stöd för elever med särskilda behov och elever som är svaga i svenska språket. 12.00-13.00 Lunch  13.00-14.00 Maria Bühler och Annelie Karlsson pratar om problematisk skolfrånvaro Annelie Karlsson och Maria Bühler skrev tillsammans med psykolog Terese Österholm boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” 2018. I boken kopplar de tre författarna ihop skolfrånvaro med förekomst av npf. De skriver också om vad dessa elever behöver för att inte utveckla problematisk skolfrånvaro, och vad man kan göra för att hjälpa dessa elever tillbaka till skolan. I föreläsningen kommer Annelie Karlsson och Maria Bühler att prata om hur läget ser ut idag för elever med problematisk skolfrånvaro. De kommer även prata om hur man som personal kan stötta dessa elever och deras vårdnadshavare. Under föreläsningen kommer begreppet PDA (pathological Demand Avoidance) att belysas, som är viktigt för att förstå en del av eleverna med problematisk skolfrånvaro. 14.00-14.30 Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om sitt arbete samt vilket specialpedagogiskt stöd de kan erbjuda. 14.30-15.00 Fika 15.00-16.30 Alexander Skytte blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan.   Målgrupp: Primärt verksamma inom grundskola, fritidshem och skolledning. Av intresse för verksamheter med barn i åldrarna 6-16. Plats: Härnösand, lokal meddelas senare Moderator: Hadar Nordin Tid: 08.30-16.30 Lunch och fika ingår i priset.
2400 kr Lägg i varukorg
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022 Digital biljett
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022 Digital biljett
08.30-10.00 Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi och har jobbat i många år med utredningar av barn och unga och har även en samtalsmottagning i Stockholm där hon tar emot familjer och unga vuxna för stöd utifrån kunskap om npf. Maria är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, och har som ensam författare skrivit boken Flickor med autism och adhd. Hon brinner för att fler barn och unga ska få rätt hjälp och stöd tidigt i livet så att de slipper utveckla psykisk ohälsa och sviktande självkänsla. Maria kommer prata om hur vi kan upptäcka flickorna med npf, vad dessa flickor behöver och hur man kan vara ett stöd för föräldrar till dessa flickor.  10.00-10.30 - Paus 10.30-12.00 Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik som hon också skrivit böckker om.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ni kommer få exempel på hur tydliggörande pedagogik kan fungera för alla och vara ett särskilt bra stöd för elever med särskilda behov och elever som är svaga i svenska språket. 12.00-13.00 Lunchpaus  13.00-14.00 Maria Bühler och Annelie Karlsson pratar om problematisk skolfrånvaro Annelie Karlsson och Maria Bühler skrev tillsammans med psykolog Terese Österholm boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” 2018. I boken kopplar de tre författarna ihop skolfrånvaro med förekomst av npf. De skriver också om vad dessa elever behöver för att inte utveckla problematisk skolfrånvaro, och vad man kan göra för att hjälpa dessa elever tillbaka till skolan. I föreläsningen kommer Annelie Karlsson och Maria Bühler att prata om hur läget ser ut idag för elever med problematisk skolfrånvaro. De kommer även prata om hur man som personal kan stötta dessa elever och deras vårdnadshavare. Under föreläsningen kommer begreppet PDA (pathological Demand Avoidance) att belysas, som är viktigt för att förstå en del av eleverna med problematisk skolfrånvaro. 14.00-14.30 Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om sitt arbete samt vilket specialpedagogiskt stöd de kan erbjuda. 14.30-15.00 Paus 15.00-16.30 Alexander Skytte blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan. Målgrupp: Primärt verksamma inom grundskola, fritidshem och skolledning. Av intresse för verksamheter med barn i åldrarna 6-16. Plats: Digitalt Moderator: Hadar Nordin Tid: 08.30-16.30  
1800 kr Lägg i varukorg