1986 fanns det inga fritidspedagoger på skolgården 1/6
1986 fanns det inga fritidspedagoger på skolgården 1/6
Hadar Nordin är fritidspedagog och arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna. Denna föreläsning tar avstamp i ett antal teoretiska perspektiv om varför rasten är en viktigt del av elevernas skoldag. Rasten lyfts som en naturlig del av den fritidspedagogiska undervisningen i samverkan med skolan. Hadar betonar även rasten som en viktig lärmiljö som skall vara tillgänglig för alla. Sagt om föreläsningen:
Många starka argument till skolgårdsverksamhet! Hadar är en väldigt duktig föreläsare, så han är fantastisk att lyssna på.
Det var konkret, bra koppling till teori. Handfasta tips blandat med visioner
Bra med fakta, bakgrund, exempel. Hadar är mycket påläst.
 
600 kr Lägg i varukorg
Gustav Sundh 6/9 2022. Digital föreläsning.
Gustav Sundh 6/9 2022. Digital föreläsning.
Vad handlar föreläsningen om?  •Uppbyggnaden av en rastverksamhet •Utformandet av rastaktiviteter •Normritiskt arbete •Elevernas delaktighet och ansvar Vad innehåller dessa delar? Jo, kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Hur man lyfter och handleder kollegor. Jag ger er mina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och min utarbetade metodik. Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever. Här är några exempel på vad man fick med sig efter föreläsningen utifrån min utvärdering: "Att se hur mycket man kan förändra rasten, med ett annat tänk och dina engagemang , idéer och förslag" "Alla konkreta tips och idéer vi fick ta del av" "Sättet att skapa förebilder på genom att låta alla elever synas i sammanhang där de lyckas" "Lånesystemet, leksaksbodens roll i rastverksamhetet samt hur den genus/normkritiska perspektivet på aktiviteter."
795 kr Lägg i varukorg
Pedagogiskt samtal 12/5 (Gratis)
Pedagogiskt samtal 12/5 (Gratis)
Tid: 12/5 - 19.00-20.00 Denna månad erbjuder vi en timmes pedagogisk samtal mellan Eva Kane, Elza Dunkels, Gustav Sundh och Hadar Nordin. De diskuterar ett antal olika frågeställningar utifrån det övergripande temat "Barnkultur och lek" Eva Kane är filosofie doktor och lektor i barn- och ungdomsvetenskap. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza är aktuell med sin nya bok ”Skärmstark – en handbok för vuxna om unga och skärmar” Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbilda Hadar Nordin är fritidspedagog och driver bland annat den icke statliga myndigheten Fritidsverket  
Läs mer
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 27/5 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 27/5 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
  • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
  • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
  • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
  • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 27 maj 2022, 09.00-10.30. Max 20 deltagare. Länk skickas dagen innan.      
600 kr Lägg i varukorg