Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Hadar Nordin, årets lärare i fritidhem 2023, berättar om framgångsfaktorer i sitt yrkesutövande. Med fokus på att utveckla verksamheten men med särskilt öga för de barn som kan upplevas som “utmanande” eller “krävande”, berättar Hadar om sitt arbete. En engagerande föreläsning som ger grund åt fritidshemmets viktiga arbete. Målgruppen är lärare i fritidshem, personal i fritidshem och rektorer. Innehåll:
 • Förutsättningar
 • Fritidshemmets arbetslag
 • Planera, genomföra, utvärdera
 • Kartläggning
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Utveckling och fortbildning
 • Pedagogiskt bemötande
 • Konkreta undervisningstips för verksamheten
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 27 maj 2024, 19.00-20.30 28 maj 2024, 09.00-10.30.
Läs mer
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: 5/4, 09.00-10.30. Priset avser per person. Länk skickas dagen innan.      
500 kr Lägg till i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken ”Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust” Tid: 27/5 (09.00-10.30) 29/5 (09.00-10.30)
Läs mer