Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Digital föreläsning – Årets lärare i fritidshem 2023
Hadar Nordin, årets lärare i fritidhem 2023, berättar om framgångsfaktorer i sitt yrkesutövande. Med fokus på att utveckla verksamheten men med särskilt öga för de barn som kan upplevas som “utmanande” eller “krävande”, berättar Hadar om sitt arbete. En engagerande föreläsning som ger grund åt fritidshemmets viktiga arbete. Målgruppen är lärare i fritidshem, personal i fritidshem och rektorer. Innehåll:
 • Förutsättningar
 • Fritidshemmets arbetslag
 • Planera, genomföra, utvärdera
 • Kartläggning
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Utveckling och fortbildning
 • Pedagogiskt bemötande
 • Konkreta undervisningstips för verksamheten
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 27 maj 2024, 19.00-20.30 28 maj 2024, 09.00-10.30.
Läs mer
Framgångsrik undervisning i fritidshem
Framgångsrik undervisning i fritidshem
Framgångsrik undervisning i fritidshem är en heldagskonferens för personal i fritidshem, rektorer och huvudmän. Dagen har ett tydligt fokus på hur planering, medvetet genomförande och utvärdering kan bidra till ökad kvalitet och måluppfyllelse i fritidshem. Här möts forskning och praktiknära exempel som tillsammans ger en bild av hur undervisningen i fritidshem kan bli både effektiv och framgångsrik.
Boka minst 5 platser så bjuder vi rektorn! Ta kontakt för att ta del av erbjudandet!
Konferensen kan ses på plats i följande städer, eller digitalt. Jönköping 20 maj: Lokal meddelas senare Digitalt 20 maj Stockholm 7 juni: Lokal meddelas senare
Dagens upplägg 08.30-09.00 registrering  09.00-10.00  Elevers delaktighet som resurs i fritidshemmets planeringsarbete  Helene Elvstrand biträdande professor inriktning fritidshem vid Linköpings universitet lyfter i sin föreläsning fram begreppet delaktighet och vad det kan betyda i fritidshemmet. Exempel ges kring möjligheter och hinder i arbetet med delaktighet och vad reellt inflytande kan vara mer än att ge förslag på aktiviteter och göra val. I föreläsningen lyfts också fram elevers perspektiv på delaktighet och vad de ser som betydelsefullt i sin vardag 10.00-10:45 kaffe och mingel  10:45 -12.00 Grej of the day - Microplanering I fritidshem ”Grej of the Day-ett mikrokoncept med makroeffekter” Föreläsaren, författaren och fd läraren Micke Hermansson berättar om hur ett koncept byggt på mikrolektioner totalt fick honom att ändra synsättet i sin undervisning. Idag används GOTD i klassrum, förskolor och fritidshem världen över. I denna föreläsning så ger Micke grunderna och redskapen för alla som vill börja ”greja” - kanske redan i morgon?! 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.45 Planera, genomföra och analysera fritidsverksamhet. I denna föreläsning beskriver Hadar Nordin på ett praktiknära sätt hur planering, genomförandet och utvärdering kan genomföras i fritidshem. Med konkreta verksamhetsexempel från sin egen praktik visar Nordin på hur enkelt och effektivt det kan vara med ett medvetet och systematiskt arbetssätt. 13.50-15.00 - Värdegrund, normkritik och självinsikt för ökad måluppfyllelse! Hur påverkar formella läroplaner och värdegrunden pedagogens handlingsfält? Vilka ramar och riktlinjer har vi för att kunna definiera och utveckla den pedagogiska verksamheten? Andréas Nyberg reflekterar kring den fritidspedagogika kärnan och hur alla som arbetar i fritidshem ,med hjälp av systematiskt reflektion av det egna förhållningssättet, kan bidra till en ökad måluppfyllelse för fritidshemmets verksamhet. 15.00-15.30 Em-fika 15.30-16:30 Barncentrerad utvärdering i fritidshem Föreläsaren Karin Lager presenterar en modell för utvärdering i fritidshem som bygger på professionens egna tankar om vad och hur de utvärderar i fritidshem och hur de önskar utvärdera framöver. Modellen är använd i några fritidshem och resultat från det arbetet belyser även hur fritidshemmets utvärderingar kan bli till kunskap i rektors och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Föreläsningen innehåller också aktuell forskning om utvärdering i fritidshem och belyser normer kring utvädring samt vad som eventuellt inte blir utvärderat.  
900 kr2150 kr Välj alternativ
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: 5/4, 09.00-10.30. Priset avser per person. Länk skickas dagen innan.      
500 kr Lägg till i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem (Digitalt)
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken ”Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust” Tid: 27/5 (09.00-10.30) 29/5 (09.00-10.30)
Läs mer