Gustav Sundh 2/3 2022. Digital föreläsning.
Gustav Sundh 2/3 2022. Digital föreläsning.
Vad handlar föreläsningen om?  •Uppbyggnaden av en rastverksamhet •Utformandet av rastaktiviteter •Normritiskt arbete •Elevernas delaktighet och ansvar Vad innehåller dessa delar? Jo, kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Hur man lyfter och handleder kollegor. Jag ger er mina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och min utarbetade metodik. Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever. Här är några exempel på vad man fick med sig efter föreläsningen utifrån min utvärdering: "Att se hur mycket man kan förändra rasten, med ett annat tänk och dina engagemang , idéer och förslag" "Alla konkreta tips och idéer vi fick ta del av" "Sättet att skapa förebilder på genom att låta alla elever synas i sammanhang där de lyckas" "Lånesystemet, leksaksbodens roll i rastverksamhetet samt hur den genus/normkritiska perspektivet på aktiviteter."
795 kr Lägg i varukorg
Handledning/Processutbildning av arbetslag
Handledning/Processutbildning av arbetslag
Digital handledning av fritidshemmets arbetslag på er planerings- eller utvecklingstid. Handledningen utgår ifrån era frågor och utmaningar som kommuniceras till handledare i förväg. De första 90 minuterna kostar 6.000 kr för hela arbetslaget. Ev uppföljningsträffar kostar halva priset, 3.000kr per träff. Frågor angående handledning via kontaktformulär Handledare: Hadar Nordin eller Andréas Nyberg  
6000 kr Lägg i varukorg
Månadens gratisföreläsningar
Månadens gratisföreläsningar
Tid: 16/2 - 19.00-20.00 Sofia Grimm - Sofia kommer prata om hur det fritidspedagogiska arbetslaget kan få ett bättre lagarbete och genom det skapa en mer likvärdig verksamhet i fritidshemmet för eleverna. Tino Skovlund - Med struktur, rutiner och engagemang så blir rasten och fritidshemmet en trygg miljö som främjar initiativtagande gemenskap och rörelse. Tino föreläser om hur vi kan skapa förutsägbarhet och trygghet på fritidshemmet och rasten med fritidspedagogik.  
Läs mer
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 10/3 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 10/3 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem. Innehåll:
  • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
  • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
  • Ledarskap - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
  • Pedagogik - Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 10 mars 2022, 09.00-11.00. Max 25 deltagare.      
785 kr Lägg i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem 10/4 2022
Samverkan mellan skola och fritidshem 10/4 2022
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
  • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
  • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
  • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
  • Från integration till framgångsrik samverkan.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken "Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust" Tid: 10 april 2022, 09.00-11.00. Max 30 deltagare.
785 kr Lägg i varukorg