Vi har pratat med några av forskarna som deltar i Sveriges första symposium mot fritidshem med enbart fritidshemsforskning som grund. Temat är ”fritidspedagogisk undervisning”.

Hej Karin Lager, du är universitetetslektor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och ska föreläsa på fritidshemssymposium i Stockholm och Malmö i höst. 

Temat är ”fritidspedagogisk undervisning” Varför är det ett aktuellt tema?

Även om undersvisningsuppdraget varit aktuellt under en lång tid för fritidshemmets lärare nu så visar forskning dels att undervisning förstås på många skilda sätt, dels att det också tar sig uttryck på skilda sätt. Både rapporter och forskning visar att fritidshemmet många gånger misslyckas med undervisningsuppdraget. I min forskning är det viktigt att belysa varför i relation till strukturella och processuella aspekter av kvalitet och villkor.

Vad ska du föreläsa om?

Kvalitetsaspekter och hur de visar sig i olika ”typer” av fritidshem.

Vem eller vilka kan ha nytta av att delta på detta symposium?

Personal i fritidshem och rektorer som ska skapa förutsättningar för lärares arbete med barns fritid

Hej Helene Elvstrand, du är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Du är en av de forskare föreläser vid fritidshemssymposium i höst. 

Temat är ”fritidspedagogisk undervisning” Varför är det ett aktuellt tema?

Jag tänker att undervisning är ett ganska nytt begrepp i relation till fritidshemmet och som det finns många olika intressanta utmaningar att arbeta med. Det handlar exempelvis om frivillighet och tvång och hur elevers delaktighet kan tas tillvara på ett reellt sätt

Vad ska du föreläsa om?

Elevers delaktighet i fritidshemmet

Vem eller vilka kan ha nytta av att delta på detta symposium?

Personal i fritidshem och forskare.

Ett symposium är en vetenskaplig konferens som bygger på forskning.
Fritidshemssymposium

Just nu till specialpris!