Back to Konferens

Fritidshemssymposium

2300 kr

Tema: Fritidshemmet i ett samhällsperspektiv

Fritidshemssymposium 2023 är en konferens som bygger på svensk fritidshemsforskning. Förra årets symposium fick höga betyg av åhörarna och i år besöker vi 3 nya städer; Göteborg, Norrköping och Umeå. Innehållet är helt nytt jämfört med föregående år.

Medverkande forskare är: Helena Ackesjö, Helene Elvstrand, Karin Lager och  Marina Wernholm


Innehåll

Helena Ackesjö  – Mjuka förmågor – fritidshemmets viktiga bidrag

I föreläsningen problematiseras och diskuteras fritidshemmets traditionella kärnverksamhet. Vad skulle fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse kunna vara? Avslutningsvis berör  Ackesjö fritidshemsverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden – den problematiska fritiden 2.0.

 

Helene Elvstrand  – Barns rättigheter och barnkonventionen i fritidshem

I föreläsningen problematiserar Elvstrand centrala utgångspunkter i barnkonventionen och relaterar dessa till fritidshemmets uppdrag och verksamhet. Speciellt fokus läggs på inkluderingsfrågor

 

Karin Lager – Barns perspektiv i fritidshem – i verksamhet och forskning  

Att utgå från barns perspektiv ses ofta som en av fritidspedagogikens grundpelare. Samtidigt visar forskning att barns inflytande över sin fritid inom fritidshemmets ramar minskar. I föreläsningen presenteras resultat från intervjustudier med barn om sin fritid i fritidshem.

 

Marina Wernholm. – Undervisning i ett fritidshem för alla?

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare berörs mötet mellan kunskapsområdena specialpedagogik och fritidspedagogik. Wernholm berättar också om hybrid lek i ett fritidshem för alla (!?)

Seminariepass och forskarsamtal

Dialog och seminarie kring aktuell fritidshemsforskning.

 


Upplägg:

09.00 – 10.00 Incheckning med kaffe och macka

10.00-10.10  Moderator inleder

10.10-11.00 – Föreläsningspass 1

11.10-12.00 – Föreläsningspass 2

12.00-13.00 – Lunch

13.00-13.50 – Föreläsningspass 3

14.00-14.45 – Seminariepass

14.45-15.15 – Fika

15.15-16.00 –  Föreläsningspass 4

16.00-16.30 – Forskarsamtal

 

Frågor om utställning och samarbete via denna sida.

Clear selection
Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

 

Priser och avgifter: Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Övrigt: Företaget har rätten att ersätta bokade föreläsare vid sjukdom alt ställa in evenemang vid sjukdom eller för få anmälda.

Heldagskonferens – I priset ingår Fika, lunch och eftermiddagskaffe.

 

 

Ytterligare information

Välj stad

Göteborg 27/10, Norrköping 17/11, Umeå 1/12