Fritidspedagogiskt event i Umeå 24/3
Fritidspedagogiskt event i Umeå 24/3
Dagen i Umeå är en nytänkande konferens som under förmiddagen innehåller 3 föreläsningar. På eftermiddagen delas åhörarna upp i tre grupper som möter föreläsarna i 45-minuters pass. Dessa pass kan innehålla samtal mellan deltagare och föreläsare eller diskussioner i mindre grupper utifrån föreläsarens frågeställningar. Dock skall tiden primärt ses som en möjlighet till samtal och kollektivt lärande. Dagen avslutas med att grupperna redovisar sin tankar och idéer kring dagen. För er som även väljer kvällspaketet fortsätter kvällen med middag, mingel och panelsamtal. Upplägg: 08.00-09.00 Incheckning och kaffe 09.00-09.45 Andreas Nyberg - 09.45-10.15 Kaffe och macka 10.15-11.00 Annelie Karlsson 11.00-11.15 Bensträckare 11.15-12.00 Hadar Nordin 12.00-13.00 Lunch 13.00 13.45 Trekvartsamtal 1 13.50-14.35 Trekvartsamtal 2 14.35-15.00 kaffe 15.00-15.45 Trekvartsamtal 3 15.50-16.30 Gruppernas redovisning (ca 10 min per grupp)
Inklusive kvällspaket 18.00-21.00 Middag, gemensamt mingel, panelsamtal och frågestund.
1800 kr2500 kr Välj alternativ
Pedagogiska sommarprat
Pedagogiska sommarprat
Vi på Utbildning Norr erbjuder i samarbete med nedanstående föreläsare inspelade sommarprat under hela juli månad. 1 Juli: Gustav Sundh – ”Älskade skitungar” 5 Juli: Tino Skovlund – ”Från ’jävla lekstuga’ till Lekotek.” 7 Juli: Annelie Karlsson – ”Barn med NPF – i föräldraskap och som pedagog” 9 Juli: Joanna Lundin – ”Ett lärande som fungerar för alla!” 11 Juli: Jesper Nilsson – ”Sluta mäta - decentralisera läraren!” 13 Juli: Linnea Lindquist – ”Fritidshemmet, budgeten och skolsegregationen” 15 Juli: Alexander Skytte – ”Hemmasittande elever” 17 Juli: Johanna Olsson – ”Hästunderstödd pedagogik” 19 Juli: Elza Dunkels - Pedagogiskt sommarprat 21 Juli: Irina Eriksson - "Om att säga förlåt" 23 Juli: Sofia Grimm – ”Fritidshemmet – där alla får plats” 25 Juli: Hadar Nordin – ”Sveriges uppkäftigaste fritidspedagog” 27 Juli: Avslutning Alla prat kommer att publiceras via denna sida.
Läs mer