Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem är en mässa för dig som arbetar i fritidshem eller arbetar på förvaltningsnivå med utveckling av fritidshemverksamhet. Mässan kommer att hållas i Härnösand 25/1 och Jönköping 13/2. Temat 2024 är: Natur, teknik och samhälle och har sin utgångspunkt i kapitel 4 (LGR22) med fokus på:
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
  • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Här blandas workshops, föreläsningar, och dialoger med open space-forum. Dessutom deltar ett stort antal relevanta utställare med koppling till temat och fritidshemsverksamhet. Medverkande (uppdateras kontinuerligt): Beppe Singer - Experiment på fritidshem Linnea Malmsten - IKT-fritids Helene Elvstrand - Barnkonventionen och frtiidshemmet Medarrangörer   
I Härnösands hålls mässan på Technihus, som också är medarrangör. Adress: Storgatan 11, 871 31 Härnösand I Jönköping är Upptech medarrangör och mässan hålls på Kungsporten. Adress: Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Inbjudan utställare och samarbetspartners Är du intresserad av att delta som utställare? Fyll i detta formulär! Vid köp av studentbiljett ska CSN- eller Mecenatkortsnummer anges. Kortet skall tas med till mässan.
120 kr280 kr Välj alternativ