Planera och leda fritidsverksamhet – en introduktion till arbete i fritidshem. 10/3 2023
Planera och leda fritidsverksamhet – en introduktion till arbete i fritidshem. 10/3 2023
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 10 Mars 2022, 14.00-15.30. Max 20 deltagare. Länk skickas dagen innan.      
600 kr Lägg till i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem 10/3 2023
Samverkan mellan skola och fritidshem 10/3 2023
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken "Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust" Tid: 10 Mars 2023, 09.00-10.30. Max 20 deltagare.
600 kr Lägg till i varukorg