Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 31/10 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 31/10 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
  • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
  • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
  • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
  • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 31 oktober 2022, 09.00-10.30. Max 20 deltagare. Länk skickas dagen innan.      
695 kr Lägg i varukorg
Samverkan mellan skola och fritidshem 1/11 2022
Samverkan mellan skola och fritidshem 1/11 2022
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
  • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
  • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
  • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
  • Från integration till framgångsrik samverkan.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken "Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust" Tid: 1 november 2022, 09.00-10.30. Max 20 deltagare.
695 kr Lägg i varukorg