Enskilda föreläsare

Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)
Fokus Fritidshem är en mässa för dig som arbetar i fritidshem eller arbetar på förvaltningsnivå med utveckling av fritidshemverksamhet. Mässan kommer att hållas i Härnösand 25/1 och Jönköping 13/2. Temat 2024 är: Natur, teknik och samhälle och har sin utgångspunkt i kapitel 4 (LGR22) med fokus på:
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Här blandas workshops, föreläsningar, och dialoger med open space-forum. Dessutom deltar ett stort antal relevanta utställare med koppling till temat och fritidshemsverksamhet. Medverkande (uppdateras kontinuerligt): Beppe Singer - Experiment på fritidshem Linnea Malmsten - IKT-fritids Helene Elvstrand - Barnkonventionen och frtiidshemmet Medarrangörer   
I Härnösands hålls mässan på Technihus, som också är medarrangör. Adress: Storgatan 11, 871 31 Härnösand I Jönköping är Upptech medarrangör och mässan hålls på Kungsporten. Adress: Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Inbjudan utställare och samarbetspartners Är du intresserad av att delta som utställare? Fyll i detta formulär! Vid köp av studentbiljett ska CSN- eller Mecenatkortsnummer anges. Kortet skall tas med till mässan.
120 kr280 kr Välj alternativ
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Fritidshemmets uppdrag (Digitalt)
Denna föreläsning är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem men lämpar sig även för arbetslag som vill fräscha upp sina kunskaper. Innehåll:
 • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
 • Planering och systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
 • Ledarskap och pedagogik - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, fritidspedagog, föreläsare och författare. Tid: 8/1, 09.00-10.30. Priset avser per person. Länk skickas dagen innan.      
500 kr Välj alternativ
Samverkan mellan skola och fritidshem
Samverkan mellan skola och fritidshem
Samverkan mellan skola och fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till samverkan. Målgruppen är fritidspedagoger, grundlärare och rektorer. Innehåll:
 • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
 • Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
 • Fritidspedagogens yrkesfunktion, kunskap och verksamhetsområde.
 • Samverkan på organisations- grupp- och individnivå.
 • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin, författare till boken "Fritidspedagogik ett komplement eller fundament. En bok om samverkan i nöd och lust" Tid: 4 mars 2024, 09.00-10.30. Max 30 deltagare.
500 kr Lägg till i varukorg
Fritidshemssymposium
Fritidshemssymposium
Fritidshemssymposium är tillbaka 2024!
Läs mer