Enskilda föreläsare

Gratis föreläsning december
Gratis föreläsning december
(OBS: Ange "Gratis" som bokningsreferens) I december kör vi vår andra digitala gratisföreläsning. Denna gång är det Alexander Skytte och Andréas Nyberg som föreläser. Preliminär tid är 16/12 19.00-20.00. Kan komma att ändras. Alexander blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan. Andréas är fritidspedagog och föreläser om det juridiska och teoretiska ramverk som är förtecken för fritidshemmets uppdrag. Med ett normkritiskt perspektiv förmedlar han tydliga och vardagliga exempel på hur vi kan utveckla vårt tankesätt i förhållande till uppdraget och de elever vi möter på fritidshemmet.
kr Lägg i varukorg
Grej of the day – Härnösand 8 December
Grej of the day – Härnösand 8 December
Mikael Hermansson är i grunden lärare med över 30 år i yrket. 2015 blev han utnämnd till "årets lärare". Mikael håller utbildning rörande det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej of the Day”. Mikael är TED-talare och är aktuell med översättningar av sin bok "Grej of the day" till norska, franska och nederländska. Nu kommer Mikael Hermansson till Härnösand för första gången! Målgrupp: Lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Lokal: Kastellskolans aula, Kristinagatan 2. Tid: 8/12, 2021, 18.00-19.45 Kaffe och macka serveras från 17.30 SPECIALPRIS: 240 sek (exkl moms)
240 kr Lägg i varukorg
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 4/1 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem – en introduktion till arbete i fritidshem. 4/1 2022
Ramfaktorer och pedagogik i fritidshem är en kort grundutbildning som ges digitalt. Kursen är en introduktion till arbetet i fritidshem. Målgruppen är primärt icke högskoleutbildad personal i fritidshem. Innehåll:
  • Fritidshemmets ramfaktorer - Skollag, läroplan och allmänna råd.
  • Samverkan  - Hur kan fritidshemmet samverka med skola, elever och vårdnadshavare.
  • Ledarskap - Pedagogiskt ledarskap i fritidshem.
  • Pedagogik - Fritidspedagogik som kunskaps- och praktikerområde.
  • Avslutande frågestund
Kursledare: Hadar Nordin Tid: 4 Januari 2022, 09.00-11.00. Max 25 deltagare. Vid anmälan av flera deltagare ges rabatt om 10%, ta kontakt för att få rabattkod.    
785 kr Lägg i varukorg
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022
Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022
08.30-10.00 Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi och har jobbat i många år med utredningar av barn och unga och har även en samtalsmottagning i Stockholm där hon tar emot familjer och unga vuxna för stöd utifrån kunskap om npf. Maria är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, och har som ensam författare skrivit boken Flickor med autism och adhd. Hon brinner för att fler barn och unga ska få rätt hjälp och stöd tidigt i livet så att de slipper utveckla psykisk ohälsa och sviktande självkänsla. Maria kommer prata om hur vi kan upptäcka flickorna med npf, vad dessa flickor behöver och hur man kan vara ett stöd för föräldrar till dessa flickor.  10.00-10.30 - Fika 10.30-12.00 Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik som hon också skrivit böckker om.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ni kommer få exempel på hur tydliggörande pedagogik kan fungera för alla och vara ett särskilt bra stöd för elever med särskilda behov och elever som är svaga i svenska språket. 12.00-13.00 Lunch  13.00-14.00 Maria Bühler och Annelie Karlsson pratar om problematisk skolfrånvaro Annelie Karlsson och Maria Bühler skrev tillsammans med psykolog Terese Österholm boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” 2018. I boken kopplar de tre författarna ihop skolfrånvaro med förekomst av npf. De skriver också om vad dessa elever behöver för att inte utveckla problematisk skolfrånvaro, och vad man kan göra för att hjälpa dessa elever tillbaka till skolan. I föreläsningen kommer Annelie Karlsson och Maria Bühler att prata om hur läget ser ut idag för elever med problematisk skolfrånvaro. De kommer även prata om hur man som personal kan stötta dessa elever och deras vårdnadshavare. Under föreläsningen kommer begreppet PDA (pathological Demand Avoidance) att belysas, som är viktigt för att förstå en del av eleverna med problematisk skolfrånvaro. 14.00-14.30 Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om sitt arbete samt vilket specialpedagogiskt stöd de kan erbjuda. 14.30-15.00 Fika 15.00-16.30 Alexander Skytte blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan.     Plats: Härnösand, lokal meddelas senare Moderator: Hadar Nordin Tid: 08.30-16.30 Lunch och fika ingår i priset.
2400 kr Lägg i varukorg