Hej!

Här kommer länken till vår gratisföreläning i december med Alexander Skytte och Andréas Nyberg.

Alexander blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan.

Andréas är fritidspedagog och föreläser om det juridiska och teoretiska ramverk som är förtecken för fritidshemmets uppdrag. Med ett normkritiskt perspektiv förmedlar han tydliga och vardagliga exempel på hur vi kan utveckla vårt tankesätt i förhållande till uppdraget och de elever vi möter på fritidshemmet.
—————————–Missa inte!——————————————-

Konferens Fritidspedagogik 2022. Örnsköldsvik 20/1 2022.

Konferens Fritidspedagogik 2022. Karlstad. 3/3 2022.

Konferens specialpedagogik 2022. Digitalt och fysiskt. 26/4 2022

————————————————————————

Anslut till mötet här. (mötet öppet 18.50-20.10 den 16/12)
Outnyttjade platser släpps  19.05 

Microsoft Teams-möte
Klicka här för att ansluta till mötet
Läs mer | Mötesalternativ