Beppe Singer

Beppe är i grunden kemist men har haft en lång och tuff väg dit han hamnat idag. Han har jobbat som lärare i kemi, fysik, matematik och biologi. Han fick även prova på att jobba som rektor under ett år. Beppe hatade skolan som barn och kuggade i de flesta ämnena. Han bestämde sig för att bli lärare för att hjälpa elever med samma problem. 2011 blev han handplockad att programleda Sveriges mest populära vetenskapsprogram för barn på TV och samma år plockade han hem utmärkelsen ”Årets Folkbildare”. Sedan dess har Beppe hunnit med mycket.  Han skriver läromedel, barnböcker, ger ut sina egna experimentlådor och 2017 vann han en Kristallen (svenska motsvarigheten till en Emmy) för ett program han själv skapat och programlett. Beppe är en väldigt populär och ofta anlitad föreläsare som träffat tusentals pedagoger och skolledare. Han pratar öppenhjärtat och jordnära om vad man kan göra för att inspirera ALLA sorters barn till att upptäcka världen runtomkring dem. Hans favoritcitat från en av deltagarna är ” Fan vad skönt det har var Beppe, du talar till bönder på bönders vis!”

Aktuella föreläsningar

Fritids – så mycket mer än varma mackor och rundpingis

Att vara fritidspedagog är ett av våra absolut viktigaste och meningsfulla yrken i det här landet. Visst, det är inte alltid beslutsfattare eller arbetsgivare förstår detta. Det är heller inte alltid de lönesätter därefter. Men tänk vilka möjligheter man som fritidspedagog har att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära – HELT kravlöst. Det är just detta med kravlösheten som gör det möjligt för fritidspedagogerna att verkligen ägna sig åt bildning. På fritids sätts inga betyg. Här blir det inga läxförhör – här kan man ägna sig åt att upptäcka den värld man lever i, hur den är uppbyggd och fungerar helt utan några som helst krav på att i efterhand kunna redovisa detta för någon. Det är SÅHÄR den äkta viljan att lära sig föds.


Bokningsförfrågan


 

Beppe Singer         Foto: Anders G Warne
Beppe Singer Foto: Anders G Warne
fullsizeoutput_18e7-420x560

Hadar Nordin 

Hadar är en av fritidspedagogikens stora entreprenörer och debattörer. Genom åren har han startat flera betydande webbsidor samt skrivit en bok om det fritidspedagogiska arbetet. I sitt senaste projekt "Fritidsverket - en icke statlig myndighet", tar han upp kampen för barns rätt till fritid.

Aktuella föreläsningar

Hadar föreläser om fritidspedagogik, samverkan med skolan och professionsutveckling.

Tar även emot förfrågningar kring barn och ungas fritid och barnkonventionen.


Bokningförfrågan


 

Olof Jonsson

Olof har i sitt yrke som lärare i fritidshem arbetat med rastverksamhet i 14 år. Han är den i Sverige som först satte rasten på kartan genom sin medverkan i UR's program "Friare kan ingen vara".
Olof har föreläst på området sedan 2009, och har bidragit till att skriva de två antologierna "Rasten - möjligheternas mellanrum" samt "Fritidspedagogiskt lärande".
Han är en av grundarna till facebookgruppen "Rastaktivisterna".

Aktuella föreläsningar

 • Det händer på rasten.
 • Rasten - lekmiljö och lärmiljö.
 • Rörelse hela dagen.
 • Alla barns lek.

Workshops för rastverksamhet går att kombinera med föreläsningarna ovan. Då med fokus på det praktiska utförandet.

Ämnen som berörs beroende på föreläsning:
* Vad är lek?
* Varför har vi rast?
* Lekmiljöer.
* Lärares förhållningssätt.
* Behovet av rörelse.
* Att skapa förutsättningar för rastverksamhet - så startar du rastverksamhet hos er.
* Lärares kompetens på området.


Bokningsförfrågan


 

DSC_9886-1
IMG_7886

Linnea Malmsten

Linnea har länge arbetat med IKT och sociala medier i skola och på fritidshem. I en tid när den digitala och sociala kompetensen måste samspela känns Linneas tankar och arbetssätt helt rätt!

Aktuella föreläsningar

IKT i fritidshem

* Digitaliseringen på fritids
* Aktuella sociala medier som HouseParty, KIK, Tellonym, Instagram, Snapchat,
TIKTOK, MSP mm.
* Källkritik, säkerhet och vem ska jag bli vän med på nätet?
* Ansvarsfull kommunikation i sociala medier – möjligheter och utmaningar
* Att arbeta med värdegrundsfrågorna i samband med IKT på fritids – så här gör vi

Mikael Jensen

Mikael är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås.

Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Man kan läsa om Mikaels forskning i böckerna Leka för att lära, Lekteorier, Den fria tidens lärande och Lärande och lärandeteorier. Han driver även bloggen State of Play.

Mikael undervisar om lek, lärande, kunskap, Inkludering, relationer, kommunikation och ledarskap inom ramen för programmet Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås.

Aktuella föreläsningar

Mikael föreläser om:

Lek och lekteorier

Informellt lärande, kreativitet och samarbete

Lärande, didaktik och undervisning på fritidshemmet

Profession, organisation och ledarskap på fritidshemmet

Relationer, grupper, inkludering, nätverk och kommunikation på fritidshemmet

Hållbar utveckling

MJ20110712-2