Mikael Jensen

posted in: Föreläsare | 0

Mikael är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås.

Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Man kan läsa om Mikaels forskning i böckerna Leka för att läraLekteorierDen fria tidens lärande och Lärande och lärandeteorier. Han driver även bloggen State of Play.

Mikael undervisar om lek, lärande, kunskap, Inkludering, relationer, kommunikation och ledarskap inom ramen för programmet Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås.

Aktuella föreläsningar

Mikael föreläser om:

Lek och lekteorier

Informellt lärande, kreativitet och samarbete

Lärande, didaktik och undervisning på fritidshemmet

Profession, organisation och ledarskap på fritidshemmet

Relationer, grupper, inkludering, nätverk och kommunikation på fritidshemmet

Hållbar utveckling