Linnea Malmsten

posted in: Föreläsare | 0

Linnea har länge arbetat med IKT och sociala medier i skola och på fritidshem. I en tid när den digitala och sociala kompetensen måste samspela känns Linneas tankar och arbetssätt helt rätt!

Aktuella föreläsningar

IKT i fritidshem

* Digitaliseringen på fritids
* Aktuella sociala medier som HouseParty, KIK, Tellonym, Instagram, Snapchat,
TIKTOK, MSP mm.
* Källkritik, säkerhet och vem ska jag bli vän med på nätet?
* Ansvarsfull kommunikation i sociala medier – möjligheter och utmaningar
* Att arbeta med värdegrundsfrågorna i samband med IKT på fritids – så här gör vi