Olof Jonsson

posted in: Föreläsare | 0

Olof har i sitt yrke som lärare i fritidshem arbetat med rastverksamhet i 14 år. Han är den i Sverige som först satte rasten på kartan genom sin medverkan i UR’s program ”Friare kan ingen vara”.
Olof har föreläst på området sedan 2009, och har bidragit till att skriva de två antologierna ”Rasten – möjligheternas mellanrum” samt ”Fritidspedagogiskt lärande”.
Han är en av grundarna till facebookgruppen ”Rastaktivisterna”.

Aktuella föreläsningar

  • Det händer på rasten.
  • Rasten – lekmiljö och lärmiljö.
  • Rörelse hela dagen.
  • Alla barns lek.

Workshops

Workshops för rastverksamhet går att kombinera med föreläsningarna ovan. Då med fokus på det praktiska utförandet.

Ämnen som berörs beroende på föreläsning:
* Vad är lek?
* Varför har vi rast?
* Lekmiljöer.
* Lärares förhållningssätt.
* Behovet av rörelse.
* Att skapa förutsättningar för rastverksamhet – så startar du rastverksamhet hos er.
* Lärares kompetens på området.