Hadar Nordin

posted in: Föreläsare | 0

Hadar är en av fritidspedagogikens stora entreprenörer och debattörer. Genom åren har han startat flera betydande webbsidor samt skrivit en bok om det fritidspedagogiska arbetet. I sitt senaste projekt “Fritidsverket – en icke statlig myndighet”, tar han upp kampen för barns rätt till fritid.

Aktuella föreläsningar

Hadar föreläser om fritidspedagogik, samverkan med skolan och professionsutveckling.

Tar även emot förfrågningar kring barn och ungas fritid och barnkonventionen.