En konferens för skolans ledning, förvaltning och huvudman.

09.00-10.30 En tickande skolbomb

Linnea Lindquist är lärare i samhällskunskap, filosofi och religion. De senaste åtta åren har hon arbetat som rektor i förskola och grundskola, sedan fem år tillbaka är Linnea rektor på Hammarkullsskolan i nordöstra Göteborg.

I boken ”En tickande bomb” beskriver Linnea hur skolsegregationen påverkar elever, lärare och samhället. Med hjälp av statistik visar Linnea vilka elever som går på vilka skolor och hur skolsegregationen har förvärrats sedan 1992 då friskolereformen infördes. Den här föreläsningen kommer handla om strategier för att leda en skola i ett särskilt utsatt område, men den kommer också handla om hur vi styr skolan och varför likvärdigheten minskar. 

Linnea Lindqvist har under de senaste åren haft en betydande plats som drivkraft inom skolväsendet. Hon är en flitig debattör och blev nyligen utsedd till Göteborgs 12:e mäktigaste person inom kategorin ”samhälle”.

10.45-12.15 Digitalisering för en bättre arbetsmiljö

Digitalisering är idag det absolut enklaste verktyget för att försämra arbetsmiljön för välfärdsanställda. Genom en ogenomtänkt flora av verktyg, system som inte pratar med varandra, okunskap om leverantörernas begränsningar och bristande styrning och ledning, har många huvudmän lyckats försvåra vardagen för sina anställda. Lägg därtill samtidens krav på digitala verktyg så är det tämligen uppenbart vilka utmaningar som personalen har framför sig.

Peyman Vahedi är programmeraren som sadlade om till legitimerad lärare och sedan utbildade sig till skolledare. Idag arbetar han som rektor på Ådalsskolan i Kramfors och sitter i styrgruppen för ”Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd” på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har också nominerats till flera priser, utsetts till finalist i Årets digitaliseringsledare av Tidningen Chef och valts ut till en av Sveriges Superkommunikatörer av Tidningen Resumé. År 2020 belönades han och Kramfors kommun med kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för digitaliseringen av skolan

Peyman visar i sin föreläsning var arbetet ska börja och på vilket sätt som digitalisering ska hjälpa i den viktigaste och mest överordnade frågan: bättre arbetsmiljö för välfärdens personal

13.00-14.30  Att vända en skola

Visättraskolan, en kommunal F-6 skola i Huddinge, belägen i ett sk socioekonomisk utsatt område, har under de senaste åren gjort en resa som på olika sätt har uppmärksammats och prisats. 


Hör Visättraskolans rektor, Semira Vikström, Årets rektor 2020 och vinnare av Stora skolledarpriset 2020, och skolans biträdande rektor, Erik Hall berätta om resan. En berättelse om hur en skola i kris lyckats vändas till att bli en skola som lyfts av Skolinspektionen som ett gott exempel. 
”Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor.”


Semira och Erik delar också med sig av konkreta exempel på framgångsfaktorer i arbetet. De berättar på ett konkret sätt vad som möjliggjort att man lyckats bygga en robust organisation som präglas av en god arbetsmiljö, en stark gemenskap och som genomsyras av kunskap, trygghet och trivsel.

14.45- 16.15 Digitalisering före, under och efter pandemin

Väldigt länge har frågan om digitalisering av skolan varit ett slagfält mellan de som sett på frågan med framtidshopp, teknikromantik och en tro om att skolan som vi har känt den kommer att förändras i grunden visavi de som ser det som en dyr form av lekstuga för teknikentusiaster som inte förstår sig på lärande. Detta har varit det som legat till grund för att debatten om skolans digitalisering. Rätt eller fel, för eller emot, svart eller vitt. Kan det vara så att att efter att skolväsendet har fått testa sina digitala vingar under Pandemin så ska vi vara bättre rustade att föra samtal kring vad digitalisering kan bidra med till skolan och göra oss i skolan bättre rustade att göra kloka val i framtiden?

Edward Jensinger går i sin föreläsning igenom hur vi har hanterat digitalisering av skolan innan pandemin, vilka lärdomar pandemin har givit oss när det kommer till digitalisering och framför allt vill han att vi lyfter på blicken och ser vad vi kan göra inom skolväsendet för att ta ansvar för digitaliseringen av skolans så att den bidrar, inte stjälper, till elevers lärande och lärares arbetsmiljö.

16.30-17.30 Paneldebatt/frågestund via Zoom

Under dagen kan konferensdeltagare maila in frågor som föreläsarna svarar på och diskuterar i slutet på dagen. Hadar Nordin modererar panelen.

Våra föreläsare

Hög kvalitet på innehållet men ändå billigare än konkurrenterna. Efter vår första konferens visar utvärderingarna på nöjda åhörare. På en skala 1-5. Helhetsintryck: 4,6 Relevanta föreläsare: 4,4 Paneldebatt: 4,4 Prisvärt: 4,7 Skulle du rekommendera Utbildning Norr till en kollega? 4,8

Plats: Förinspelad digital konferens

Datum: 10/8 – 2021

Pris: 1250:- exkl moms. Vid bokning av 8 biljetter eller fler finns möjlighet till grupprabatt.

Anmälan till konferens här

Om du har frågor finns formulär här

Nedladdningbar PDF