Back to Föreläsning

Tillgängliga lärmiljöer i förskola och fritidshem – Skara 30/10

595 kr

För att barn och elever ska kunna ta in information, tillgodogöra sig kunskap, må bra och trivas behöver miljön vara begriplig och hanterbar. I den här föreläsningen får ni ta del av konkreta arbetssätt, men också varför dessa arbetssätt behövs. Det handlar om saker i vardagen som förenklar för alla barn, gynnar både barn och vuxnas arbetsmiljö och kan vara direkt avgörande för barn med olika typer av stödbehov. Ni får exempel utifrån lärmiljöns tre delar, social, pedagogisk och fysisk. Allt utgår från vardagen på förskola och fritidshem.

Föreläsningen tar upp

  • Funktionsförståelse – vad som gör det svårare för vissa
  • Tydliggörande pedagogik
  • Relationer och bemötande, både med barn och elever och deras vårdnadshavare
  • Fysisk miljö
  • Kommunikation som stödjer språkutveckling

 

Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Hon har bland annat skrivit den uppskattade boken Specialpedagogik för fritids (studentlitteratur 2020). Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. Hon arbetar kontinuerligt med specialpedagogiska insatser i fyra olika förskolor. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov. Annelie har fördjupade kunskaper inom Tydliggörande pedagogik och Lågaffektivt bemötande.

 

Målgrupp – all personal i förskola och fritidshem. Föreläsningen kan också vara av intresse för andra som arbetar med barn och unga, t ex inom fritidsgårdar, föreningsliv, korttidstillsyn, lägerverksamhet och HVB.

 

Sagt om Annelies föreläsningar:
Många bra konkreta förslag och tankar att fundera vidare på. 
 
Bra föreläsare, lätt att lyssna på

Tid: 13:30-16:30 30/10, Skara Kommun

Lokal: Meddelas senare

 

Kategori:

Beskrivning

Priset avser SEK (Exkl moms)

Arrangören har rätt att ställa in vid för få anmälda.