Back to Konferens

Specialpedagogik – konferens. 26/4 2022

2400 kr

08.30-10.00 Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi och har jobbat i många år med utredningar av barn och unga och har även en samtalsmottagning i Stockholm där hon tar emot familjer och unga vuxna för stöd utifrån kunskap om npf. Maria är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, och har som ensam författare skrivit boken Flickor med autism och adhd. Hon brinner för att fler barn och unga ska få rätt hjälp och stöd tidigt i livet så att de slipper utveckla psykisk ohälsa och sviktande självkänsla. Maria kommer prata om hur vi kan upptäcka flickorna med npf, vad dessa flickor behöver och hur man kan vara ett stöd för föräldrar till dessa flickor. 

10.00-10.30 – Fika

10.30-12.00 Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik som hon också skrivit böckker om.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ni kommer få exempel på hur tydliggörande pedagogik kan fungera för alla och vara ett särskilt bra stöd för elever med särskilda behov och elever som är svaga i svenska språket.

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Maria Bühler och Annelie Karlsson pratar om problematisk skolfrånvaro

Annelie Karlsson och Maria Bühler skrev tillsammans med psykolog Terese Österholm boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” 2018. I boken kopplar de tre författarna ihop skolfrånvaro med förekomst av npf. De skriver också om vad dessa elever behöver för att inte utveckla problematisk skolfrånvaro, och vad man kan göra för att hjälpa dessa elever tillbaka till skolan. I föreläsningen kommer Annelie Karlsson och Maria Bühler att prata om hur läget ser ut idag för elever med problematisk skolfrånvaro. De kommer även prata om hur man som personal kan stötta dessa elever och deras vårdnadshavare. Under föreläsningen kommer begreppet PDA (pathological Demand Avoidance) att belysas, som är viktigt för att förstå en del av eleverna med problematisk skolfrånvaro.

14.00-14.30 Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om sitt arbete samt vilket specialpedagogiskt stöd de kan erbjuda.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Alexander Skytte blev som barn diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skolan.

 

Målgrupp: Primärt verksamma inom grundskola, fritidshem och skolledning. Av intresse för verksamheter med barn i åldrarna 6-16.

Plats: Härnösand, lokal meddelas senare

Moderator: Hadar Nordin

Tid: 08.30-16.30

Lunch och fika ingår i priset.

Kategorier: ,

Beskrivning

Priset avser SEK (exkl moms). Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in arrangemang vid sjukdom eller för få anmälda.

I det fall restriktioner rörande Corona-pandemin hindrar fysisk konferens genomförs konferensen digitalt till 75% av ordinarie pris.

Anhörig-rabatten gäller endast om faktura ställs på privatperson och endast en plats per person.

Det går även att boka digital plats på konferensen. Klicka här.