Rasten – Lek, hälsa och social gemenskap

750 kr1995 kr

 

Östersund 21 mars: Lokal meddelas senare

Gävle 17 april: Lokal meddelas senare

Digitalt 17 april : Plattform meddelas senare


Dagens upplägg:

08.15 – 09.00 Incheckning

09.00 – 09.10 Moderator inleder

09.10 – 09.50 – Hadar Nordin – Rasten – en arena för socialt och emotionellt lärande! Hadar arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna.

Rasten är en arena som ofta fylls av aktiviteter. Hadar vill fylla den med en känsla av sammanhang och konstruktiva sociala relationer. Aktiviteter är inte målet. Målet är gemenskap, hälsa och trygghet. Rasten är också ur ett specialpedagogiskt perspektiv en utmärkt arena för att bygga relationer med elever som utmanar de pedagogiska gränserna och skapa tillit och möjlighet till att växa och utvecklas.

10.00-10.30 – Generation Pep Skola. Marie Harding ansvarar för allt Generation Pep gör i arbetet för att stötta skolor i att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska vara en naturlig del av skoldagen. Pep Skola är ett digitalt verktyg utvecklat av skolor och forskare för att stötta Sveriges skolor i det systematiska hälsoarbetet. Genom Pep Skola kan skolor få koll på sitt nuläge, få massa kunskap & inspiration samt skapa handlingsplaner som ligger till grund för att kunna bli en certifierad Generation Pep Skola. Låter det intressant? Missa inte att lyssna in!

10.30-10.50 – Kaffepaus
10.50-12.00 – Olof Jonsson – Lek och lekmiljöer. Olof har under sina många år i yrket inom fritidshem och skola, utvecklat såväl fritidshemmets verksamhet som rastverksamheten i grundskolan. Att han just inriktar sig på leken har fallit sig naturligt då det alltid har varit en stor del av hans yrke. Att leken stundom också är ett missförstått, och kanske även eftersatt, område under skolans tak har inneburit att Olof valt att fördjupa sig i detta utifrån olika perspektiv. Här ges utrymme för grundskolans-, fritidshemmets- och förskoleklassens perspektiv.

Men…Det allra viktigaste perspektivet är ändå barnets!

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Forskarföreläsning Gisela Nyberg. Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Gisela går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. Gisela Nyberg har forskat kring fysiska aktivitetsmönster hos ungdomar och samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hjärnhälsa, det vill säga kognitiva funktioner, psykisk hälsa och akademisk prestation hos ungdomar.
14.10-15.10 Gustav Sundh – Nyckeln till skolgårdens lärande. Gustav har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han, liksom Olof Jonsson, blivit en förebild för en hel yrkeskår. Gustav ger er sina tankar, reflektioner och sin utarbetade metodik.Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.
15.10-15.30 – Fika
15.30-16.00 – Frågestund/Paneldebatt
¨(Preliminärt körschema)
Clear selection
Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

Ytterligare information

Stad

Östersund 21/3, Gävle 17/4, Digitalt 17/4