Back to Konferens
Sale!

Rasten – Lek, rörelse och social gemenskap (Sundsvall 26/4 och Västerås 8/5)

1500 kr

 

Boka tidigt-pris, 1500kr,  vid bokning innan 31/1!)

08.15 – 09.00 Incheckning

09.00 – 09.10 Moderator inleder

09.10 – 09.50 – Hadar Nordin – Rasten, gemenskap och lärande! Hadar arbetar med rast utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på KASAM (känsla av sammanhang). Han fokuserar på vilka faktorer med rasten som skapar och vidmakthåller gemenskap, hälsa och grund för lärande hos eleverna.

Rasten är en arena som ofta fylls av aktiviteter. Hadar vill fylla den med en känsla av sammanhang och konstruktiva sociala relationer. Aktiviteter är inte målet. Målet är gemenskap, hälsa och trygghet. Rasten är också ur ett specialpedagogiskt perspektiv en utmärkt arena för att bygga relationer med elever som utmanar de pedagogiska gränserna och skapa tillit och möjlighet till att växa och utvecklas.

10.00-10.30 – Kristin Ekblom, Projektledare Rörelsesatsning i skolan. Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Kristin Ekblom, projektledare för rörelsesatsningen, berättar om arbetet.

10.30-10.50 – Kaffepaus
10.50-12.00 – Olof Jonsson – Rastaktivism i Sverige. Olof har under sina många år i yrket inom fritidshem och skola, utvecklat såväl fritidshemmets verksamhet som rastverksamheten i grundskolan. Att han just inriktar sig på leken har fallit sig naturligt då det alltid har varit en stor del av hans yrke. Att leken stundom också är ett missförstått, och kanske även eftersatt, område under skolans tak har inneburit att Olof valt att fördjupa sig i detta utifrån olika perspektiv. Här ges utrymme för grundskolans-, fritidshemmets- och förskoleklassens perspektiv.

Men…Det allra viktigaste perspektivet är ändå barnets!

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Forskarföreläsning Eva Kane. Playwork på rasten. Eva arbetar sedan länge på Stockholms universitet med Grundlärarprogrammet mot fritidshem. Hon har bott i Belfast i 19 år och där arbetade hon med Playwork på olika sätt. Denna föreläsning fokuserar hur man kan planera för lek på rasten med hjälp av Playworks förhållningssätt och teorier. Det kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med barnkonventionens artikel 31 och barns rätt till lek i en kontext där rasten tenderar att koloniseras av lärandemål.
14.10-15.10 Gustav Sundh – Nyckeln till skolgårdens lärande. Gustav har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han, liksom Olof Jonsson, blivit en förebild för en hel yrkeskår. Gustav ger er sina tankar, reflektioner och sin utarbetade metodik.Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.
15.10-15.30 – Fika
15.30-16.00 – Frågestund/Paneldebatt
¨(Preliminärt körschema)
Clear selection
Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare.

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

Ytterligare information

Stad

Sundsvall 26/4, Västerås 8/5