Back to Konferens
Sale!

Lek i pedagogisk praktik – Malmö och Gävle

1950 kr

Lek i pedagogisk praktik belyser lek ur flera olika perspektiv, utifrån såväl teoretiska som praktiska aspekter.

Målgrupp:  Personal som arbetar i förskola, skola och fritidshem, eller den som på annat sätt kommer i kontakt med barns lek.

Datum: Malmö 6/10 och Gävle 12/10

Boka-tidigt-pris gäller fram till 30/6

08.15 – Registrering och kaffe

09.00-09.15 – Moderator hälsar välkommen

09.15-10.30 – Mikael Jensen – Lekteorier och olika sorters lek

Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås och på Göteborgs universitet. Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Mikael kommer att föreläsa om olika typer av lek såsom motorisk lek, fantasilek, regellek, bråklek och lek med fokus på problemlösning.

10.30-11.00 – Fika

11.00-12.00 – Ebba Theorell – Barns fysiska krigslekar

Ska krigslekar konsekvent förbjudas redan i tidig ålder eller riskerar vi att förlora något om vi inte intresserar oss för vad nya generationer undersöker i dem? Föreläsningen handlar om de yngsta barnens fysiska krigslekar och hur vi kan tolka och bemöta dem. Utgångspunkten för föreläsningen är Ebbas arbete med avhandlingen ”Kraft, form, transformationer:om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek” och hur hon tänker gå vidare med de resultat hon kommit fram till. Hennes arbete berör aspekter av lek, maskulinitet, estetik, filosofi, perception och dans.

12.00-13.00 – Lunch

13.00-14.00 – Olof Jonsson – Pedagogiskt lekarbete i praktiken

Olof har arbetat med lek i över 20 år på skolor och fritidshem. I sin praktik lägger han stort fokus på att kartlägga, analysera och planera för lek. Olof har föreläst på om lek och rastverksamhet sedan 2009 och har bidragit till att skriva de två antologierna ”Rasten – möjligheternas mellanrum” samt ”Fritidspedagogiskt lärande”.

14.05-14.30 – Gästföreläsning

14.30-15.00 – Fika

15.00-16.00 – Suzanne Axelsson – Riskfylld lek och undervisning

Vad är egentligen lek? Och varför förbjuds eller begränsas vissa lekar? Hur kan vi skapa en balanserad förhållningssätt där riskerna, lekvärden och fördelarna tas i beaktande och vi kan urskilja fara, risk, spänning och äventyr? Suzanne Axelsson menar att det är dags att reflektera noga över vår oro och skapa lekmöjligheter som är så trygg som nödvändig istället för så trygg som möjligt. Barn behöver testa sina förmågor för att förstå vad de kan och vad de behöver lära sig och öva på. Så att de kan utveckla en sund förmåga att kunna ta hand om sig själv i ett samhälle med krav och möjligheter

 

Clear selection
Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. (Gäller ej digital biljett)

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

Ytterligare information

Välj stad

Malmö 6/10, Gävle 12/10

Du kanske också gillar …

Barn som utmanar
Barn som utmanar
Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende. Göteborg 1 september: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 Stockholm 7 september: Lokal meddelas senare Linköping 3 oktober: Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7 Örebro 17 oktober: Conventum, Olof Palmes Torg 1 Härnösand 24 oktober: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3. Dagens upplägg 08.00-08:30 registrering  08:30-10.00  Vadå utmana? - Varför vuxna utmanas av barn som inte lyder. Bo Hejlskov Elvén problematiserar runt de mål som finns i olika verksamheter. Barn och unga förväntas klara att både nå pedagogiska mål och att vara följsamma och lydiga. Hur blir det för de barn som saknar förutsättningar för detta? Bo kommer att väcka tankar runt förskolan, fritidshemmet och skolans mål, hur vuxna förväntas arbeta med barnen och att bemötandet är avgörande för om barn kan lyckas. För att vi vuxna ska förstå hur vårt bemötande påverkar så får vi ta del av föreläsarens modell med etiska cirklar.  10.00-10:30 kaffe 10:30 -12.00 Pedagogiken i praktiken – arbetssätt för att fler ska lyckas Både barn och vuxna behöver en hanterbar vardag. När de barn som utmanar oss mest får rätt stöd så förbättras studieron och tryggheten ökar. Något som också förbättrar både barn och vuxnas arbetsmiljö. Annelie Karlsson tar upp situationer som kan göra barn och elever oroliga. Hennes erfarenhet är att situationerna liknar varandra i allt från förskola till vuxenutbildning. Övergångar, schemabrytande aktiviteter, plötsliga förändringar, trängsel och kravfyllda situationer behöver mötas med förståelse, förberedelse och struktur. Annelie ger konkreta förslag och tankar om hur vi kan minska stressen och öka lärandet.  12.00-13.00 Lunch 13.00-14:30 Skolgården – aktivt ledarskap och struktur ger förutsättningar för ökat välmående, måluppfyllelse och trygghet.  Skolgårdsläraren Gustav Sundh berättar om sitt arbetssätt på skolgården. Han delar med sig av hur han arbetar och varför. När Gustav arbetar på skolgården så ger han stöd till de barn som utmanar oss mest. De får lyckas, de blir stärkta och kan utveckla sin självbild. Genom en lekfullhet som genomsyras av struktur, omtanke och tydlighet stärks barnen på Skolgården. Starka barn som får känna att de kan kommer ha ökad möjlighet att lyckas även inne i klassrummet och på sin fritid.  14:30-15.00 Em-fika 15.00-16:30  Att bli en pratbar vuxen – hur kan vuxna bli någon som barn och elever kan ta stöd av för att hitta sina egna strategier.  Både för att lyckas i måluppfyllelse och att hamna rätt socialt behöver barn och unga strategier. Petra Krantz Lindgren kommer att beskriva några vanliga kommunikationsmisstag som vuxna gör och hur man kan göra i stället. I föreläsningen beskriver Petra olika sätt att kommunicera och knyter an till så väl erfarenhet som forskning till varför dessa modeller och förhållningssätt fungerar. Att lyssna in och förstå, mitt i vår hektiska vardag, det kanske låter omöjligt. Med Petra Krantz Lindgrens beskrivning av arbetssätt så ökar vår möjlighet att klara att lyssna, förstå och ge förutsättningar för att hitta verksamma och sunda strategier.  Om föreläsarna: Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 15 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon är författare till succéboken Med känsla för barns självkänsla som sålts i över 100 000 exemplar i Sverige och översatts till sju språk. Petra anlitas också som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen och har den populära podden Relatera mera (tillsammans med David Edfelt). Annelie Karlsson är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie ger stöd till verksamheter inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning, LSS och ungdomsvård. I sitt yrkesliv har hon alltid arbetat för att ge bättre möjligheter till de med stödbehov.  Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen ”Skolgårdsläraren”. Om ni är en förening, bokförlag, lokal entreprenör eller någon annan som är intresserad av att ha utställningsbord så kontakta Utbildning Norr. 
500 kr2495 kr Välj alternativ