Back to Konferens

Konferens: Fritidspedagogik 2022 Stockholm 18 maj

Inställd

 

Fritidspedagogik 2022 är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå.

Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han blivit en förebild för en hel yrkeskår.

Sofia Grimm – Sofia föreläser om hur det fritidspedagogiska arbetslaget kan få ett bättre lagarbete och genom det skapa en mer likvärdig verksamhet i fritidshemmet för eleverna.

Alexander Skytte – Som barn blev Alexander diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Alexander har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander är bland annat författare till ”Autistens överlevnadsguide till skolan” och föreläser om autism och ADHD i skola och fritidshem.

Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken ”Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!?” som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om samverkan mellan skola och fritidshem samt fritidspedagogens yrkeskunskap.

Linnea Malmsten – Linnea föreläser om digitaliseringen på fritidshemmet.

  • Aktuella sociala medier som unga använder just nu.

  • Digitala spel spelar roll. Producenter och konsumenter. Broadcast your self. Dig själv som varumärke.

  • Källkritik. Vad kan man tro på? Vad är sant på nätet? Tips på övningar och aktiviteter.

  • Säkerhet. Vem ska jag bli vän med på nätet? Vad ska jag tänka på kring vad jag delar med mig av?

  • Ansvarsfull kommunikation. Kommunikationsmöjligheter och utmaningar.

  • Fritidshemmets uppdrag med IKT. Olika dilemman på fritids.

  • Social och Digital kompetens.

  • Att arbeta med värdegrundsfrågor i samband med IKT på fritids. Exempel på aktiviteter.

  • IKT och likabehandlingsplanen.

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Lokal: meddelas senare

 

Kategori:

Beskrivning

Priser och avgifter: Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Övrigt: Företaget har rätten att ersätta bokade föreläsare vid sjukdom alt ställa in evenemang vid sjukdom.