Back to Konferens

Konferens: Fritidspedagogik 2022 Göteborg 1:a september

2195 kr

Fritidspedagogik 2022 är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå.

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Elza föreläser utifrån sin nya bok ”Skärmstark – en handbok för vuxna om unga och skärmar”

Helene Elvstrand är universitetslektor och bedriver forskning kring fritidshemmets verksamhet med fokus på delaktighetsfrågor, sociala relationer och barnperspektiv. Föreläsningen problematiserar delaktighet som begrepp och relaterar det till fritidshemmets uppdrag.

Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås.
Han har forskat och skrivit om lekens betydelse, informellt lärande och fritidshemmets ledning. Mikael föreläser om barns nära relationer i fritidshem. Mikael utgår ifrån sin egen och andras forskning kring relationer, relationsskapande och kommunikation.

Gustav Sundh har gjort sig känd som Skolgårsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Rasten är den arena där Gustav med största självklarhet utövar sitt yrkeskunnande och där har han blivit en förebild för en hel yrkeskår.

Annelie Karlsson är specialpedagog, författare, föreläsare och fd. rektor. Annelie är flitigt anlitad som föreläsare och har bland annat skrivit boken ”Specialpedagogik i fritidshem”. Annelie föreläser om lärmiljöns inverkan i pedagogiska verksamheter och hur vi på fritids kan anpassa vår verksamhet för att inkludera alla elever.

Hadar Nordin har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken ”Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!?” som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om samverkan mellan skola och fritidshem.

 

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Lokal meddelas senare.

Kategori:

Beskrivning

Priser och avgifter: Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Övrigt: Företaget har rätten att ersätta bokade föreläsare vid sjukdom alt ställa in evenemang vid sjukdom.