Back to Föreläsning

Gustav Sundh 6/9 2022. Digital föreläsning.

795 kr

Vad handlar föreläsningen om? 

•Uppbyggnaden av en rastverksamhet

•Utformandet av rastaktiviteter

•Normritiskt arbete

•Elevernas delaktighet och ansvar

Vad innehåller dessa delar?

Jo, kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete.

Hur man lyfter och handleder kollegor.

Jag ger er mina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och min utarbetade metodik.
Allt bottnar i att i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.

Här är några exempel på vad man fick med sig efter föreläsningen utifrån min utvärdering:

”Att se hur mycket man kan förändra rasten, med ett annat tänk och dina engagemang , idéer och förslag”

”Alla konkreta tips och idéer vi fick ta del av”

”Sättet att skapa förebilder på genom att låta alla elever synas i sammanhang där de lyckas”

”Lånesystemet, leksaksbodens roll i rastverksamhetet samt hur den genus/normkritiska perspektivet på aktiviteter.”

145 i lager

Kategorier: ,

Beskrivning

Föreläsningen är digital och sänds via Team

Priset avser SEK (Exkl moms) och per person

Arrangören har rätt att ställa in vid för få anmälda.

Kursledare: Gustav Sundh

Tid: 6 september 2022, 09.00-11.00