Back to Handledningen

Fortbildningsprogram för fritidshem – Kontakt för prisuppgifter

Vi erbjuder ett digitalt och högkvalitativt fortbildningsprogram för fritidshem som löper över ett läsår.

Under läsåret bokas 6-8 träffar in med 6 olika handledare. Tidsmässigt kan detta anpassas efter behov.

Fortbildningsprogrammet bygger på att varje träff introduceras via en förinspelad introduktion från handledaren (30-45 min). I denna introduktion presenteras också den uppgift/övning/litteraturstudie som skall genomföras innan digital utbildningsträff med handledare (3 h). Under denna träff leder handledaren samtalet utifrån introduktionen samt finns tillgänglig för handledande samtal. Grundidén är att 6 träffar bokas in med 6 olika handledare, sammanlagt 18 timmars fortbildning och handledning. Utöver dessa träffar finns möjlighet att boka in 2 fördjupningsträffar med handledare.

Kategori: