Sale!

Förskolan – en skyddsfaktor! Umeå 4/11 och digitalt

1795 kr

Boka tidigt-pris fram till 30/9! – endast 1795:-! (Ordinarie pris 2250:-)

Förskolan – en skyddsfaktor!, är en konferens som sätter förskolans viktiga roll i fokus.

Innehåll:

Barn som riskerar att fara illa – Anneli Nielsen

Föreläsningen handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa och faktorer som är centrala för att förstå livssituationen för dessa barn. Under föreläsningen berörs till exempel områden som risk- och skyddsfaktorer som omger barnen samt symtom, strategier och signaler som vuxna i förskolan kan uppmärksamma hos barn som far illa. Föreläsningen berör också anmälningsplikten.

Anneli Nielsen är verksam vid Umeå universitet. Hon arbetar som lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot specialpedagogik och undervisar på såväl förskollärarprogrammet som specialpedagogprogrammet. Vid samma lärosäte är hon också en engagerad forskare inom området barn som far illa. Anneli arbetade tidigare som specialpedagog och har erfarenhet av arbete på förskola, grundskola och inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Flickor med autism och adhd – Maria Bühler

I föreläsningen kommer flickor med npf i förskolan beskrivas. Föreläsningen kommer ge verktyg för att upptäcka dessa flickor som ofta missas. Föreläsningen kommer också fokusera på vilket stöd dessa flickor behöver, och hur man kan arbeta för att få till ett bra samarbete med flickornas föräldrar.

är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har jobbat i 20 år med barn och unga med npf. Maria driver en privat mottagning i Stockholm där hon tar emot familjer med npf. Maria har skrivit boken Flickor med autism och adhd – en guidebok för föräldrar och professionella”. Hon är medförfattare till boken ”Lågaffektivt bemötande” och ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro”.

Särskilt begåvade barn i förskolan – att se, utmana och ge dem tillhörighet – Annelie Karlsson 

I denna föreläsning tar Annelie upp:

  • Att identifiera barn med särskild begåvning i förskolan.
  • Twice exceptional, 2 e – när barn har både särskild begåvning och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Konkreta modeller för att arbeta med barn med särskild begåvning på förskolan.
  • Attityder och fördomar om särskild begåvning i ”lagom-Sverige”.

Särskilt begåvade barn finns i alla socioekonomiska områden och med alla olika modersmål. Att ha en hög begåvning ses ibland bara som en fördel. Men om dessa barn inte upptäcks och får en anpassad pedagogik riskerar de att hamna i utanförskap.

Dialogiskt litteraturarbete – Anniqa Sandell Ring

I denna här presentation ger Anniqa Sandell Ring exempel på hur dialogiskt litteraturarbete kan stödja förskolebarns andraspråksutveckling samt vad som kan vara särskilt utmanande att lära sig i svenska språket och hur pedagoger kan göra pedagogik av det. Anniqa beskriver i sin presentation en modell som hon benämner ”Att dela författarens språk”.

Anniqa arbetar som utvecklingsledare på nationell nivå och i Södertälje kommun. Hon är författare till boken Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och undervisningsom publicerades i februari 2021. Boken innehåller teori och forskning och en mängd konkreta exempel som rör flerspråkiga barns socialisation och lärandevillkor.

Barn på flykt – Erica Mattilla

Föreläsningen handlar om att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra.

Erica är utbildad psykolog och har arbetat med bedömning och behandling av barn som varit med om potentiellt traumatiserande händelser, och har stor erfarenhet av barn på flykt. Nu är Erica doktorand på Barnafrid och arbetar med studien Den långa resan. Erica tilldelades Stora Psykologpriset 2021 

 

Clear selection
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: ,

Beskrivning

Priser och avgifter: Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats och avser per person. Övrigt: Företaget har rätten att ersätta bokade föreläsare vid sjukdom alt ställa in evenemang vid sjukdom eller för få anmälda.

Heldagskonferens (09.00-16.00) – I priset ingår Fika, lunch och eftermiddagskaffe. (Gäller ej digitalt biljett)

Ordinarie pris per person: 2250:- på plats, 1795:- digitalt.

 

Happy kids photo created by pressfoto – www.freepik.com

Mer information

Välj

Umeå 4/11, Digitalt 4/11

Du gillar kanske också…

Barn som utmanar (Malmö, Skellefteå, Östersund)
Barn som utmanar (Malmö, Skellefteå, Östersund)
Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende. Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 14 språk hittills. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med vuxna som vill utveckla sina relationer med barn – vuxna som längtar efter ömsesidig respekt och samarbete. Petra har en grundutbildning i psykologi, samtal och kommunikation. Hon har också skrivit en doktorsavhandling i statsvetenskap med inriktning mot politisk psykologi, där hon fördjupat sig i hur våra tankar och känslor hänger ihop (eller inte hänger ihop) med vad vi väljer att göra i olika situationer. Annelie Karlsson har lång erfarenhet av särskilt stöd. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.  Annelies kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område hon har fördjupat sig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare. Han har arbetat som fritidspedagog sen 2003 och har sedan många år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten. Gustav har ett specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt och ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Han kallar sig Skolgårdslärare och utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. Han är en flitig föreläsare runt om i Sverige och delar sina idéer och betraktelser genom bloggen "Skolgårdsläraren".
2495 kr Välj alternativ