Back to Mässa

Fokus Fritidshem (Härnösand – Jönköping)

Fokus Fritidshem är en mässa för dig som arbetar i fritidshem eller arbetar på förvaltningsnivå med utveckling av fritidshemverksamhet. Mässan kommer att hållas i två kommuner under 2024.

Temat 2024 är: Natur, teknik och samhälle och har sin utgångspunkt i kapitel 4 (LGR22) med fokus på:

  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
  • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Här blandas workshops, föreläsningar, forskardialoger med open space-forum. Dessutom deltar ett stort antal relevanta utställare med koppling till temat och fritidshemsverksamhet.

Medverkande (uppdateras kontinuerlig):

Beppe Singer 

Linnea Malmsten

 


Inbjudan utställare och samarbetspartners

Är du intresserad av att delta som utställare? Fyll i detta formulär!

Anmälan öppnar i maj 2022.

Beskrivning

Priset avser SEK (exkl moms). Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in arrangemang vid sjukdom eller för få anmälda

Du kanske också gillar …

Fritidshemssymposium
Fritidshemssymposium
Göteborg 27/10 Norrköping 17/11 Umeå 1/12
Här kommer inom kort mer information inför Fritidshemssymposium 2023 i höst. Anmälan öppnar i april. Frågor om utställning och samarbete via denna sida.
Läs mer