Back to Konferens
Sale!

Bemöta och möta barn med NPF. Stockholm 28/4

1300 kr

Boka tidigt-pris, 1300kr (Vid bokning senast 15/2!)

Välkommen till en eftermiddag som belyser neuropsykiatriska funktionnedsättningar ur olika perspektiv. Ett måste för dig som jobbar med barn och unga!

13.00 – 14.00 

Flickor med autism och adhd 

Flickor med autism och adhd missas ofta under uppväxten. Detta kan leda till att flickan utvecklar psykisk ohälsa och även skolsvårigheter/skolfrånvaro. I den här föreläsningen beskrivs vilka flickorna är och vad de behöver. 

  • Hur upptäcker vi flickorna med autism och adhd?
  • Vad är riskerna med att inte upptäcka flickorna?
  • Vad behöver flickor med autism och adhd?

Maria Bühler är leg psykolog/specialist i neuropsykologi. Maria har tidigare skrivit böcker om Lågaffektivt bemötande och skolfrånvaro. 2020 kom hennes bok ”Flickor med autism och adhd” ut. Maria arbetar med utredning, föräldrastöd, handledning och utbildning. Hon har mottagning i Stockholm där hon jobbar med familjer med npf.

14.15 – 15.15 

Tydliggörande pedagogik – mer än bara bildstöd

När barn och elever är oroliga blir det ofta kaos, både för den oroliga och andra. I den här föreläsningen ges ett fördjupat perspektiv av Tydliggörande pedagogik. 

  • Hur och varför arbetet med tydliggörande pedagogik ökar trygghet och studiero.
  • Konkreta exempel på hur metoden kan användas på en fördjupad nivå. 
  • Hur man får andra att förstå vikten av att använda tydliggörande pedagogik.

Annelie Karlsson är specialpedagog och kallar sig Funkkonsulten. Hon har både lång och bred erfarenhet av att använda tydliggörande pedagogik som metod. Annelie har skrivit flera böcker som används på specialpedagogprogram och lärarutbildningar.

15.15 – 15.45 Fika 

15.45 – 16.45 

Barn med extra allt! 

Alexander berättar på en fängslande sätt om hur det kan vara att växa upp och gå i skola med ADHD och autism.  

  • Hur kan en skoldag upplevas av en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
  • Att se bakomliggande orsaker till beteenden!
  • Konkreta lösningar för att lyckas med den viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas!

Alexander Skytte är idrottslärare och föreläser bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv samt barns perspektiv. Alexander har bland annat skrivit boken Autistens överlevnadsguide till skolan.

Målgrupp: Primärt verksamma inom förskola, grundskola, fritidshem och skolledning. Av intresse för verksamheter med barn i åldrarna 1-16.

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Moderator: Leif Lundgren

Kategorier: ,

Beskrivning

Priset avser SEK (exkl moms). Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in arrangemang vid sjukdom eller för få anmälda.

Anhörig-rabatten gäller endast om faktura ställs på privatperson och endast en plats per person.