Ett hållbart skolsystem 28/5 2021

En digital konferens med helhetsgrepp om skolans uppdrag

08.00-09.00 En tickande skolbomb

När vi tillåter att tusentals ungdomar lämnar grundskolan utan betyg skapar det en stabil rekryteringsbas för de kriminella nätverken och gängen – varje år. De kriminella gängen och nätverken älskar vår ojämlika skola. Linnea Lindqvist om varför skolan måste förändras.

09.00-10.00 Max 10.000 barn i kompisgungan

För Gustav Sundh är den sociala delaktigheten en nyckeln till elevens hela dag. Frågar man elever vad de tycker är viktigast i skolan så är det inte hur klassrummet fungerar – utan hur skolgården fungerar.

10.00-10.30  Paus

10.30-11.30  Specialpedagogiska förhållningssätt i skola och fritidshem

Vad är skillnaden på pedagogik och specialpedagogik? Vilket synsätt har vi på elever som utmanar och hur kan vi bemöta dem? Hadar Nordin berättar om sina möten med elever som utmanar och hur han tillsammans med dem hittat vägar som inte fanns.

11.30-12.00  Konfliktskapande pedagogik

Mattias Henriksson om hur vårt eget förhållningssätt kan skapa konflikter med eller bland eleverna. Hur undviker man de värsta fallgroparna?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Skolans ryggrad?

Värdegrunden och skolans demokratiuppdrag är förtecken för hela skolans undervisning. Andréas Nyberg tycker att vi ska känna oss hedrade över att få förmedla detta uppdrag och göra det med stolthet! Med ett normkritiskt perspektiv förmedlar han tydliga och vardagliga exempel på hur vi kan utveckla vårt tankesätt.

14.00-15.00 Aktiv skola!

Det finns mängder av forskning som visar på att rörelse, pulshöjande aktiviteter och lek är grundläggande för att eleverna i skolan ska orka ta till sig undervisningen.

Olof jobbar aktivt för mer rörelse och gemenskap på rasten. Han ger också tips på hur hela skolan kan utvecklas till en mer aktiv skola, både i och utanför klassrummet.

15.00-15.30 Paus

15.30-16.30 IKT i skolan – möjligheter och utmaningar

Internet och kommunikationsteknologin innebär både möjligheter och utmaningar för skolan. Linnea Malmsten vill att eleverna tryggt ska kunna navigera sig på nätet samt veta vad de ska göra om det går snett! Det förebyggande arbetet är lika viktigt på nätet som i en fysiska världen.

Linnea lyfter också spelkulturen och NPF.

Våra föreläsare

eEAHhTwT_400x400
Linnea Lindqvist har under de senaste åren haft en betydande plats som drivkraft inom skolväsendet. Hon är en flitig debattör och blev nyligen utsedd till Göteborgs 12:e mäktigaste person inom kategorin ”samhälle”. Linnea brinner för att motverka skolsegregation och kom under 2020 ut med boken ”En tickande bomb – en bok om skolsegregation”. Till vardags är Linnea rektor på Hammarkulleskolan.
Gustav_Sundh_hogupplost
Gustav Sundh har under många år etablerat sig som ”Skolgårdsläraren” och kom under 2019 ut med sin första bok ”Nyckeln till skolgårdens lärande”. Gustavs arbete har dock nått långt utanför skolgården och 2020 fick han ”Svenska Barnidrottspriset”. Gustav brinner för en skolgård som är tillgänglig för alla. Skolgården är hans arena – att se varje elev är hans mål.
Hadar_Nordin_hogupplost
Hadar Nordin har jobbat på fritidshem och i grundskolan med alla åldrar, ofta med de elever som ”utmanat” mest. Vad är nyckeln till att jobba med med elever som utmanar? Vad är ett specialpedagogiskt förhållningssätt? Hadar är fritidspedagogen som under många år lyft fritidshemmets roll i samverkan med skolan. Han har tidigare gett ut boken ”Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!?”
IMG_7886
Linnea Malmsten är IKT-pedagog och jobbar som klasslärare i Nacka. 2016 kom hennes och Stina Hedlunds bok. ”Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar” ut. Linnea är en av skolans stora entreprenörer när det kommer till att aktivt och elevnära utforska möjligheterna och utmaningarna med IKT i skolan.
Olof.Jonsson_hogupplost
Olof Jonsson fd landslagsman i basket, fritidspedagog och ”rastaktivist”. Olof brinner för barns lek och jobbar aktivt med att utveckla lek och social gemenskap. Detta arbete blev vida uppmärksammat via UR:s programserie ”Friare kan ingen vara”. Olof har nominerats till flera fina lärarpriser för sitt engagemang. 
76686401_845162325902026_1571450768928538624_o
Andréas Nyberg har arbetat som fritidspedagog i snart 20 år i såväl grund- som gymnasieskolan. Under dessa år har han vänt och vridit på vad som är ett hållbart förhållningssätt. Utifrån skollag, barnkonvention och läroplan – hur kan och bör vi agera? Andréas för ett sakligt och nästan moralfilosofiskt resonemang kring skolans värdegrund.
Mattias_Henriksson_hogupplost
Mattias Henriksson har jobbat aktivt med att bygga broar mellan skola, fritidshem och närsamhälle. I stället för vuxentänket att ”det är inte möjligt” eller ”vi tar det sedan”, så tänker Mattias ”vi löser det nu!”

Detta är en digital konferens anordnad av Utbildning Norr.

”Ett hållbart skolsystem” är en konferens för dig som arbetar i grundskola eller fritidshem. Och, för dig som är rektor, eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå. Även studenter är välkomna till rabatterat pris. 

Hög kvalitet på innehållet men ändå billigare än konkurrenterna. Efter vår första konferens visar utvärderingarna på nöjda åhörare. På en skala 1-5. Helhetsintryck: 4,6 Relevanta föreläsare: 4,4 Paneldebatt: 4,4 Prisvärt: 4,7 Skulle du rekommendera Utbildning Norr till en kollega? 4,8

Plats: Digitalt (Från Härnösand)

Datum: 28/5 – 2021

Pris: 900:- exkl moms (Om situationen tillåter kommer 40 fysiska biljetter säljas. 2000:- exkl moms. Fika och lunch ingår)

Studenter vid lärarhögskolan: 750:- exkl moms, uppvisande av studentlegitimation gäller

Rektorer som anmäler minst 6 anställda får gratis biljett.

Anmälan till konferens här

Om du har frågor finns formulär här